7.  Լ

 

AutoLISP Ǵ ⺻ Լ Ÿ α׷ ũ ٸ ʽϴ.

׷, ȣ ڳ տ ġϱ ͼ ð ɸϴ.

 

*

 

  1. Ǽ Ǽ Ÿϴ.

  2. ߿ Ǽ ԵǾ Ǽ Ÿϴ.

  3. м ǥϱ ؼ ؾ մϴ.

 

1. + (addition)

  (1)

   Ϲ + ȣ ڳ մϴ.

  (2)

   (+ number1 number2 number3 .........)

  (3)

   

    (+ 7 5)

    : 7+5 = 12

    (+ 13 7 3)

    : 13+7+3 = 23

    (+ 3.5 2)

    : 5.5

    (setq num1 200)

    

    (setq num2 100)

    

    (+ num1 num2 300)

    : 200+100+300 = 600

    (setq a (+ num1 num2))

    !a = 300

   

  (4) α׷

   

    

   ; PLUS.LSP

    

   (defun c:plus()

    (setq num0 (+ 1 2.5))

    (setq num1 2000)

    (setq num2 26)

    (setq number (+ num0 num1 num2))

   )

   ; ** Defun Լ

    

    Command: (load "c:/plus")

    C:PLUS

    Command: plus

    2029.5

    Command: !number

    2029.5

    Command: !num0

    3.5

    Command: !num1

    2000

    Command: !num2

    26

    

 

 

2. - (subtraction)

  (1)

   ó Ǵ ϴ.

   1 () ־ 0 ־ ڸ () ϰ ˴ϴ.

  (2)

   (- number1 number2 number3 ........)

  (3)

   

    (- 23 20)

    : 23-20 = 3

    (- 17 5 1 3)

    : 17-(5+1+3) = 8

    (- 25 5.5 2)

    : 25-(5.5+2) = 17.5

    (setq num1 200)

    

    (setq num2 100)

    

    (- num1 100 num2)

    : 200-(100+100) = 0

    (setq a (- num1 num2))

    : !a = 100

   

  (4) α׷

   

    

   ; MINUS.LSP

    

   (defun c:minus()

    (setq num0 2000)

    (setq num1 (- 2.5 1))

    (setq num2 26)

    (setq number (- num0 num1 num2))

   )

   ; ** Defun Լ

    

    Command: (load "c:/minus")

    C:MINUS

    Command: minus

    1972.5

    Command: !num0

    2000

    Command: !num1

    1.5

    Command: !num2

    26

    Command: !number

    1972.5

    

 

 

3. * (multiplication)

  (1)

   * ȣ Ǵ մϴ.

  (2)

   (* number1 number2 number3 ..........)

  (3)

   

    (* 2 5)

    : 2×5 = 10

    (* 3 -12)

    : 3×(-12) = -36

    (* 5 1.5)

    : 5×1.5 = 7.5

    (setq num1 10)

    

    (setq num2 20)

    

    (* num1 num2)

    : 10×20 = 200

    (setq a (* num1 num2))

    : !a = 200

   

  (4) α׷

   

    

   ; TIMES.LSP

    

   (defun c:times()

    (setq num0 2000)

    (setq num1 (* 2.5 1))

    (setq num2 26)

    (setq number (* num0 num1 num2))

   )

   ; ** Defun Լ

     

    Command: (load "c:/times")

    C:TIMES

    Command: times

    130000.0

    Command: !num0

    2000

    Command: !num1

    2.5

    Command: !num2

    26

    Command: !number

    130000.0

    

 

 

4. / (division)

  (1)

   ó Ǵ ϴ.

  (2)

   (/ number1 number2 number3 .......)

  (3)

   

    (/ 30 10)

    : 30÷10 = 3

    (/ 40 4 10)

    : 40÷(4×10) = 1

    (/ 15 3 5)

    : 15÷(3×5) = 1

    (setq num1 10)

    

    (setq num2 200)

    

    (/ num2 num1)

    : 200÷10 = 20

    (setq a (/ num2 num1 10))

    : 200÷(10×10) = 2

   

  (4) α׷

   

    

   ; DIV.LSP

    

   (defun c:div()

    (setq num0 2000)

    (setq num1 (/ 2.5 5))

    (setq num2 26)

    (setq number (/ num0 num1 num2))

   )

   ; ** Defun Լ

    

    Command: (load "c:/div")

    C:DIV

    Command: div

    153.846

    Command: !num0

    2000

    Command: !num1

    0.5

    Command: !num2

    26

    Command: !number

    153.846

     

 

 

5. (Rem)

  (1)

   ó ι° .

  (2)

   (rem  Number01 Number02)

  (3)

   

    (rem 30 10)

    : 30÷10 = 3   0

    (rem 50 5)

    : 50÷5 = 10   0

    (rem 5 3)

    : 5÷3 = 1     2

 

 

6. (increment)

  (1)

   ڳ 1 մϴ.

  (2)

   (1+ Number)

  (3)

    (1+ 2)

    : 3

    (1+ (+ 10 15))

    : 26

    (setq Num1 10 Num2 5)

    

    (setq Num3 (1+ Num1))

    : Num3 = 11

    (setq Num3 (1+ Num2))

    : Num3 = 6

 

 

7. (decrement)

  (1)

   ڳ 1 ϴ.

  (2)

   (1- Number)

  (3)

    (1- 2)

    : 1

    (1- (+ 10 15))

    : 24

    (setq Num1 10 Num2 5)

    

    (setq Num3 (1- Num1))

    : Num3 = 9

    (setq Num3 (1- Num2))

    : Num3 = 4

 

 

8. Expt

  (1)

   Number01 Ͽ Number02 ϴ ԼԴϴ.

   Number01 Number02 ڳ Դϴ.

  (2)

   (expt Number01 Number02)

  (3)

    (expt 3 2)

    : 3 X 3 = 9

    (expt 3 3)

    : 3 X 3 X 3 = 27

    (expt 2 3)

    : 2 X 2 X 2 = 8

    (setq Num1 2 Num2 5)

    

    (setq Num3 (expt Num1 Num2))

    : Num3 = 32

 

 

9. SQRT

  (1)

   ڳ ϴ ԼԴϴ.

  (2)

   (sqrt Number)

  (3)

    (sqrt 9)

    : 3.0

    (sqrt 16)

    : 4.0

    (sqrt 25)

    : 5.0

    (setq Num1 36)

    

    (setq Num2 (sqrt Num1))

    : 6.0

 

 

10. LOG

  (1)

   ڳ ڿ(log number) ϴ ԼԴϴ.

  (2) 

   (log Number)

  (3)

    (log 4.5)

    : 1.50408

    (log 1.22)

    : 0.198851

    (log 25)

    : 3.21888

    (setq Num1 30)

    

    (setq Num2 (log Num1))

    : 3.4012

 

 

11. ABS

  (1)

   ڳ 밪 ϴ ԼԴϴ.

  (2)

   (abs Number)

  (3)

    (abs -4)

    : 4

    (abs 4)

    : 4

    (abs 2.5)

    : 2.5

    (setq Num1 30)

    

    (setq Num2 (abs Num1))

    : 30

 

 

12. MAX(Maximum)

  (1)

   ڳ ߿ ū ϴ ԼԴϴ.

  (2)

   (max Number01  Number02 ....)

  (3)

    (max 1 2 3 4 5)

    : 5

    (max 4 2 3 1)

    : 4

    (setq Num1 30 Num2 23)

    

    (setq Num3 10 Num4 31)

    

    (setq Num5 (max Num1 Num2 Num3 Num4))

    : 31

 

 

13. MIN(Minimum)

  (1)

   ڳ ߿ ϴ ԼԴϴ.

  (2)

   (min  Number01  Number02 .... )

  (3)

    (min 1 2 3 4 5)

    : 1

    (min 4 2 3 1)

    : 1

    (setq Num1 30 Num2 23)

    

    (setq Num3 10 Num4 31)

    

    (setq Num5 (min Num1 Num2 Num3 Num4))

    : 10

 

 

14. GCD (Greatest Common Denominator)

  (1)

   ڳ ִ ϴ ԼԴϴ.

  (2)

   (gcd  Number01 Number02)

  (3)

    (gcd 1 2)

    : 1

    (gcd 44 10)

    : 2

    (setq Num1 30 Num2 10)

    

    (setq Num3 (gcd Num1 Num2))

    : 10

 

 

15. EXP

  (1)

   ڳ e(ڿ) ϴ ϴ Լ

  (2)

   (exp number)

  (3)

    (exp 2.0)

    : 7.38906

    (exp 1.0)

    : 2.71828

    (setq Num1 -0.4)

    

    (setq Num2 (exp Num1))

    : 0.67032

 

 

17. PI

  (1)

   (3.141592....) ϴ Լ⺸ٴ ԼԴϴ.

   PI ÿ ɰ ߱ŵϴ.

  (2)

   (pi)

  (3)

    (setq DA090 (/ PI 2.0))

    : 1.5708    -> Degree  90

    (setq DA180 PI)

    : 3.141592  -> Degree 180

    (setq DA270 (* PI 1.5))

    : 4.71239   -> Degree 270

    (setq DA360 (* PI 2.0))

    : 6.28319   -> Degree 360

  

 

18. SIN

  (1)

   SINE ϴ Sine Լ.

  (2)

   (SIN number)

  (3)

   (setq a (sin 25))

 

 

19. COS

  (1)

   Cosin ϴ Լ.

  (2)

   (COS number)

  (3)

   (setq a (cos 25))

 

 

20. ATAN

  (1)

   ARCTANGENT ϴ Լ.

  (2)

   (ATAN number)

  (3) 

   (setq a (atan 0.2))

 

 

 

SETQ

ۼ 2000.02.20

List Լ

2006.03.16